Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Rexel geeft hoge prioriteit aan een gezond leef- en werkklimaat. Daarom staan de drie elementen van duurzame ontwikkeling, People, Planet en Profit, centraal in ons MVO beleid. Klik hier voor de directieverklaring MVO van Rexel.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een uitgebreid begrip. Rexel is op veel terreinen die MVO omvatten zeer actief, zowel Nationaal als Internationaal. Om u een beter beeld te geven worden de onderwerpen en acties hieronder genoemd:

FIRA MVO verklaring

FIRA is een verificatie-bureau voor MVO-prestaties van bedrijven en instellingen. De MVO-rapporten kunnen opgenomen en geanalyseerd worden via een online platform. Op deze wijze maken zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bespreekbaar. Het platform sluit nauw aan bij internationale normen op het gebied van duurzaamheid.

Rexel Nederland is sinds 2016 in bezit van het MVO-rapport. Middels dit rapport geven wij als Rexel aan hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen toepassen in onze processen, artikelen en dienstverlening. Rexel werkt haar prestaties continue bij en deze worden jaarlijks opnieuw geverifieerd. Het FIRA Statement hierover en het volledige FIRA CSR Report zijn inzichtelijk gemaakt op het online FIRA Platform.

Bekijk de MVO verklaring, de Fira scorecard en het MVO rapport

Meer informatie over Fira

fira_logo_twit-jpg_380x222

Social return

Voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt werkt Rexel samen met een aantal stichtingen. Zo wordt afgeschreven computer hardware gedoneerd aan de Stichting Ecoware. Stichting EcoWare is een in 2005 opgericht leerwerkbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt deze afstand te verkleinen door middel van het opdoen van werkervaring en arbeidsritme. Tevens kunnen scholieren stage lopen bij Stichting EcoWare en kan een ieder hulp krijgen bij solliciteren. Hierbij is computerapparatuur onmisbaar.

Jaarlijks doneert het personeel van Rexel een deel van de waarde van de kerstpakketten aan een goed doel. Afgelopen jaar is gekozen voor een donatie aan Villa Pardoes.

Gezondheid en Veiligheid op het werk

Rexel beschouwd haar medewerkers als haar grootste kapitaal en zeer waardevol voor de continuïteit van de organisatie. Om ziekte en uitval te voorkomen zijn tal van maatregelen genomen op het gebied van veiligheid (werken in het distributiecentrum) en gezondheid. (zoals computerbril, steunzolen en voorkoming ziekteverzuim)

Ontwikkeling en scholing

Innovatie is binnen de elektrotechnische markt ‘dagelijks werk’. Daarom is het noodzakelijk dat onze medewerkers continu geïnformeerd en bijgeschoold worden in de nieuwste producten.

Hiervoor is de Rexel Academy in het leven geroepen, waarop medewerkers via e-learning diverse cursussen kunnen volgen.

Energie efficiency en duurzame energieCO2footprint

Een van onze milieu doelstellingen is onze CO2  uitstoot te reduceren. Hiervoor is in 2011 een ambitieus reductieplan opgestart. Eind 2015 zijn wij er in geslaagd door het gebruik van energie zuinige gebouwen en groene energie onze CO2 uitstoot met 71% te reduceren.(Van 5100 ton naar 1450 ton). Onze ambitie is nu om de volgende stap te zetten naar CO2 neutraal werken.

Bekijk hier onze CO2 footprint over 2015.

Naast energiereduInzameling Wecycle bakkenctie proberen we ook onze afvalstroom zo beperkt mogelijk te houden. Op al onze vestigingen staan verzamelbakken van WeCycle voor het inzamelen van batterijen, lampen en klein elektrische apparatuur. Binnenkort kunnen wij ook zorg dragen voor de recycling van gebruikte zonnepanelen.

Bekijk hier onze milieucharter.

 

Normen en waarden

Rexel vindt het belangrijk dat haar personeel werkt volgens vastgestelde normen en waarden. Iedere medewerker krijgt bij in dienst treden een ‘Ethics guide’  uitgereikt. Onderdelen hierin zijn o.a. een eerlijke prijsvoering, corruptie uitsluiten en een veilige werkplek bieden aan alle medewerkers ongeacht geslacht, geloof of bevolkingsgroep.

Duurzaam inkopen

Wij zijn doorlopend met onze leveranciers in gesprek hoe we samen onze invloed op het milieu zo klein mogelijk houden. Zo is een onderdeel van de selectie van onze transporteurs het feit of ze ‘Lean en Green’ gecertificeerd zijn, proberen we het aantal aanlevermomenten van onze leveranciers zo veel mogelijk te beperken en het verpakkingsmateriaal een ‘tweede leven’ te geven. Dit laatste, de circulaire economie, staat nog in de kinderschoenen maar wij zullen onze uiterste best doen dit bij onze leveranciers onder de aandacht te brengen om hier in de nabije toekomst grote stappen te kunnen zetten.

Duurzame producten

Als wereldwijd toonaangevend distributeur van elektrotechnische materialen heeft Rexel een belangrijke taak in het ontwikkelen en promoten van milieuvriendelijke en energie-efficiënte producten en duurzame energiebronnen. Producten en diensten die bijdragen aan een beter milieu en die kosten reduceren spelen een prominente rol in ons assortiment. Onze gespecialiseerde teams informeren u graag over de voordelen van duurzame oplossingen, zoals zonnepanelen, e-mobility, LED en gebouw automatisering.

Kikker