MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We kunnen er niet omheen: door een schaarste aan fossiele brandstoffen en de schade die deze toebrengen aan de aarde, is het noodzaak om te investeren in duurzame oplossingen.

Onze missie en visie

Rexel Nederland is de partner in het creëren van energiereducerende oplossingen. Het is onze missie om klanten optimaal te ondersteunen bij het creëren van toegevoegde waarde en bij het efficiënter zakendoen. Wij bieden een breed assortiment van duurzame, energiebesparende en innovatieve producten en diensten aan op het gebied van procesoptimalisatie, techniek en energiemanagement. Het is onze visie om de verbindende factor te zijn in de wereld van energie.

Rexel en MVO

Rexel Nederland onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in voor de belangen van al onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap en onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We committeren ons aan:

  • Aansprakelijkheid: aansprakelijk zijn voor de impact van onze activiteiten op de gemeenschap, de economie en de omgeving.
  • Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de gemeenschap en de omgeving.
  • Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag.
  • Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen van onze stakeholders.
  • Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving.
  • Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale gedragsnormen, in combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving.
  • Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en erkennen van zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.

MVO-prestaties

Wij hebben onze MVO-aspecten in kaart gebracht en vertaald naar beleid en doelen. Het management en onze medewerkers dragen actief bij aan de realisatie daarvan. Jaarlijks evalueren wij ons MVO-beleid en doelen om zeker te stellen dat deze nog in lijn zijn met onze visie en strategie.

Wij gebruiken het MVO-Register als webplatform om onze MVO-prestaties te tonen en beschikbaar te stellen aan belanghebbenden. Het platform sluit aan bij internationale normen op het gebied van duurzaamheid. Jaarlijks laten wij onze MVO-prestaties beoordelen door FIRA, een verificatie-bureau voor MVO-prestaties van bedrijven en instellingen.

Klik hier voor onze FIRA MVO-verklaring en ons MVO-rapport.

Hoe geven wij inhoud aan MVO?

‘Duurzaam’ als onderdeel van onze producten en diensten

In alles wat Rexel Nederland doet, neemt zij de energietransitie mee en draagt dit uit naar haar klanten.

Rexel richt onder de noemer ‘100% elektrisch’ het transitiebeleid op de ontwikkeling van nieuwe producten en versterking van bestaande producten en diensten op het gebied van zonne-energie, e-mobility en de elektrificatie van warmte (uitfasering gas).

Waar nodig ondersteunt Rexel haar klanten met advies door eigen specialisten. Ook bieden wij klanten de mogelijkheid om hun kennis te vergroten met een aanbod van trainingen. Op onze website kunt u hierover meer informatie vinden.

Wij willen ‘circulair’ integreren in onze dagelijkse praktijk. Rexel verkent de mogelijkheden van het zogenaamde ‘urban mining’ waarbij herbruikbare elektrotechnische materialen uit sloop- of renovatiepanden ‘geoogst’ worden voor een tweede leven.

Fit, gezond en met plezier aan het werk

Rexel Nederland is ervan overtuigd dat vitale medewerkers, die met plezier werken, een randvoorwaarde zijn voor ons succes. Wij stimuleren een gezonde leefstijl en promoten dit met tips en tricks, o.a. via ons digitale kennisplatform ‘Rexel Academy’. Daarnaast hebben wij een interne leergang ‘Energiek Leiderschap’ opgezet waarmee leidinggevenden o.a. getraind worden in het aangaan van het ‘vitale’ gesprek met de medewerker. Ook worden er sportieve activiteiten buiten het werk georganiseerd en stimuleren wij deelname aan sportieve activiteiten die anderen organiseren. Dit doen wij voor medewerkers én klanten.

Plezier in het werk wordt ook bepaald door goede geestelijke gezondheid. Rexel biedt haar medewerkers een werkomgeving waarin medewerkers veilig en prettig kunnen werken. Mentale weerbaarheid vinden wij essentieel. Waar nodig bieden wij onze medewerkers handvatten om dit te verhogen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan coaching, trainingen of opleidingen om vakkennis te vergroten en persoonlijke kwaliteiten verder te ontwikkelen.

Waarden en normen bepalen hoe wij met elkaar omgaan. Rexel Nederland heeft dit vastgelegd in een ‘ethische handleiding’ die met elke werknemer wordt gedeeld.

Wij doen mee aan Ommetje

Rexel neemt deel aan de Ommetje-app, een initiatief van de Nederlandse Hersenstichting. Met de app worden alle collega's gestimuleerd om in teams te gaan wandelen met de Ommetje-app. Wandelen zorgt namelijk voor meer energie tijdens de werkdag, een verbeterde productiviteit en focus, meer creativiteit en minder stress. Volop voordelen dus!

Bedrijfsvoering met oog op het milieu

Rexel Nederland wil in haar bedrijfsvoering zo min mogelijk het milieu belasten. Wij scheiden ons afval, waardoor onze afvalverwerker dit optimaal kan verwerken. Tonercartridges worden ingeleverd bij de leverancier en gerecycled.

Aan onze klanten bieden wij de mogelijkheid om milieuschadelijk afval aan te bieden voor recycling. Op elke vestiging staan de bekende WeCycle (lampen, elektrische apparaten) en Stibat (batterijen)bakken. Voor zonnepanelen zijn wij aangesloten bij stichting ZRN (Zonnepanelen Recycling Nederland), die ervoor zorgt dat afgedankte zonnepanelen worden gerecycled.

Wij voeren het beleid dat onze bedrijfspanden aan de modernste energiezuinige eisen voldoen.

Transport is onlosmakelijk aan onze bedrijfsvoering verbonden. Uiteraard moeten onze transporteurs voldoen aan alle wettelijke milieueisen ten aanzien van het rijdend materieel. In onze rittenplanning zorgen wij ervoor dat het aantal milieubelastende kilometers zoveel mogelijk wordt beperkt.

In onze leaseregeling hebben wij de CO2-uitstoot afgetopt. Er worden alleen auto’s beschikbaar gesteld die binnen onze CO2-uitstoot-norm vallen. Uiteraard bieden wij onze leaserijders nadrukkelijk de mogelijkheid om elektrisch te rijden.

Maatschappelijke betrokkenheid

Rexel Nederland steunt initiatieven om mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Wij zijn aangemerkt als een erkend leerbedrijf. Ook bieden wij mogelijkheden om werkervaring op te doen door middel van stageplaatsen. Initiatieven van derden worden eveneens ondersteund. Rexel geeft haar afgedankte IT-apparatuur een tweede leven door dit aan bieden aan een organisatie die mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar werk. Deze organisatie zorgt voor het definitief verwijderen van de data op het apparaat, waarna geschoonde IT-apparatuur ingezet wordt voor leer-werktrajecten.