Rexel levert warmtepompen die voldoen aan de nieuwe geluidseisen

Warmtepompen die buiten de woning zijn geplaatst, moeten voldoen aan steeds strengere geluidseisen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt dat – waarschijnlijk vanaf 2020 – buitenshuis geplaatste warmtepompen niet meer dan 40dB geluid mogen veroorzaken bij de buren. Het aantal warmtepompen neemt fors toe, waardoor deze wijziging in het bouwbesluit nodig is om geluidsoverlast voor de omgeving te voorkomen. Rexel levert warmtepompen die al voldoen aan deze norm.

Bouwbesluit 2012

In het bouwbesluit liggen voorschriften vast voor de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ieder gebouw moet aan deze voorschriften voldoen. De aankondigde wijziging op het maximale geluidsniveau van warmtepompen is vooral gericht op het vergroten van de veiligheid en gezondheid.

Wat worden de geluidseisen?

  • Het geluidsniveau voor woningen mag maximaal 40dB zijn op de perceelgrens.
  • Voor appartementen geldt een maximaal geluidsniveau van 40dB ter hoogte van een deur of raam van aangrenzende woningen.
  • De geluidseis van 40dB geldt tevens voor renovatie.

Stille en efficiënte warmtepompen

Rexel speelt nu al in op deze aankomende geluidseisen door stille en efficiënte warmtepompen op te nemen in het assortiment. Een voorbeeld van zo’n dergelijke warmtepomp is de System M warmtepomp van Glen Dimplex. Een afstand van 5 meter vanaf de erfgrens is voldoende om te voldoen aan de nieuwe geluidsrichtlijnen. Deze warmtepomp is niet alleen nauwelijks te horen, maar zorgt ook voor een maximaal, efficiënt warmtecomfort en is -niet geheel onbelangrijk- een lust voor het oog.

Bekijk de warmtepompen in de webshop

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze warmtepompen? Neem dan gerust contact op met uw Rexel-contactpersoon, bel naar 088 500 70 00 of mail naar duurzaam@rexel.nl

Lees meer over warmtepompen