Siemens, specialist in Industrie 4.0

Drs. ing. Freek Marks, Head of Digital Factory Division bij Siemens Nederland, neemt het woord. Schrik niet, aan de orde is de 4e industriële revolutie. Na de uitvinding van de stoommachine, de elektrificering en de automatisering hebben we nu het tijdperk van de digitalisering betreden.Een wereldwijde ontwikkeling die de titel Industrie 4.0, of zoals we het in ons land ook wel noemen Smart Industry kreeg, met als definitie: kennis en gebruik van zelflerende, zelf optimaliserende systemen en processen.

De uitleg van Freek komt op stoom: “Ik noem het liever geen revolutie, het is een evolutie. Het gaat om de intelligente toepassing en integratie van alles wat we al geruime tijd gedigitaliseerd beschikbaar hebben en voornamelijk los van elkaar inzetten. We ontwierpen al met computers. We maakten al lang productieplanningen op een PC. We gebruikten gewoon de app om een proces te volgen. Maar hoe efficiënt en transparant zal de wereld er uitzien als we alle stappen in processen en systemen verbinden en digitaal ontsluiten.”

De ontwikkeling op het gebied van digitalisering sluit geen enkele sector uit. Van de voedingsmiddelenindustrie tot de bouw van auto’s, vliegtuigen en schepen, van land- en tuinbouw tot de zware industrie. Vaak aan het oog onttrokken speelt digitalisering een cruciale rol.

“Wat denk je dan van digitale aardbeien…teelt. De consument bepaalt digitaal het gewenste eindproduct , waarna de tuinder het teeltproces in gang zet. Vanaf dat moment wordt het groeiproces digitaal geregisseerd tot aan het bakje perfecte aardbeien. De ideale temperatuur, het perfecte licht, meer/minder water, met/zonder extra voedingsstoffen, de juiste maat, gewicht en smaak, precies op tijd geplukt en verpakt verzonden. Het proces blijft volledig inzichtelijk en onder controle.”

Nederland loopt voorop

Nederland is wereldwijd één van de toonaangevende landen als het gaat om technologische innovaties. Onze scholen en opleidingen, de typerende nieuwsgierigheid, de onbegrensde handelsgeest, het geeft ons die sterke reputatie. Ook op het gebied van digitalisering, Industrie 4.0 staan we ons mannetje. Toch blijkt in de praktijk dat menig ondernemer nog onvoldoende inziet wat de digitalisering voor hem en zijn processen kan betekenen. Opvallend is dat in de land- en tuinbouw de boeren en tuinders al behoorlijk overtuigd zijn van de noodzaak en de rendementen die de toepassing van digitale technieken biedt. ‘Wat de boer niet of nauwelijks kent, dat durft hij best te gebruiken’, om een bekend spreekwoord eens te misbruiken. De Nederlandse maak-industrie zou er goed aan doen meer en duurzaam aandacht te geven aan de kansen en mogelijkheden die digital enterprise kunnen opleveren.

Formule 1

Freek: “Nog een aansprekend voorbeeld? Neem de F1, de Red Bull van Max Verstappen. Alle digitale technieken in en om zijn bolide vormen een toonbeeld van onze visie op het nieuwe tijdperk. De totale wagen is digitaal ontworpen en virtueel extreem getest. Tot in elk detail en onder alle denkbare omstandigheden, maar eerst digitaal. Zo verzamelen en gebruiken we alle kennis en data om pas daarna over te gaan tot een prototype en testen in de ‘echte’ wereld. En ook in dat stadium gaan we door met digitaal meten, weten en door-ontwikkelen”.

Besparing en maximale functionaliteit

Het F1-voorbeeld kan model staan voor wat de digital enterprise allemaal mogelijk maakt. Door processen en systemen eerst vooraf digitaal te ontwerpen, te testen en te optimaliseren bereiken we een enorme besparing en een maximale functionaliteit. De feedback uit de digitale testen kan direct in het ontwerp worden opgenomen, de veiligheid en continuïteit worden geborgd. En pas dan betreden we de echte wereld, met de perfecte oplossing. Hier houdt het belang van digitalisering niet mee op. De systemen en processen blijven onder permanent digitaal toezicht. Service en onderhoud, afwijkingen, alles wat zich kan voordoen wordt tijdig gesignaleerd. Zodat peperdure vertraging en stilstand in productieprocessen vermeden kan worden.

Kennis en ervaring

Siemens heeft inmiddels een indrukwekkende hoeveelheid kennis en ervaring opgebouwd met Industrie 4.0. Digitalisering, de ontwikkeling van integrale, transparante en zelflerende systemen en processen behoort tot de snelst groeiende sectoren. Hierbij is samenwerking, essentieel in het gedachtegoed van Industrie 4.0, tussen alle marktpartijen in de keten een niet te onderschatten element. Uiteindelijk zal de mens altijd de bepalende factor blijven. De partnering-gedachte van Siemens in deze is van groot belang en strekt zich uit over de gehele keten. Rexel is in deze een belangrijke partij door haar omvangrijke netwerk fabrikanten, installateurs en gebruikers. Een ideale samenwerking waarmee Rexel zich ook in het nieuwe 4.0-tijdperk zal laten gelden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Industrie 4.0? Neem dan gerust contact op met uw Rexel-contactpersoon. U kunt ook bellen naar 088 500 70 00 of mailen naar info@rexel.nl.

Lees meer over paneelbouw en industrie