SolarEdge maakt zonnesystemen veiliger

SolarEdge staat bekend om het optimaliseren van de opbrengst per individueel zonnepaneel. Het gebruik van een zogenaamde optimizer heeft meer voordelen dan alleen een hogere opbrengst. Deze zitten vooral in de veiligheid van het gehele zonnesysteem. Zowel bij de installatie als tijdens het onderhoud of bij calamiteiten.

Voordelen:

  • Monitoring op afstand in plaats van diagnose ter plekke op gevaarlijke hoogten;
  • SafeDC™ – geen hoge gelijkspanning bij installatie of onderhoud. Power optimizers die DC-kabels automatisch spanning reduceren wanneer de omvormer uitgeschakeld of afgekoppeld is;
  • Geïntegreerde vlamboogbescherming (Type 1);
  • Geïntegreerde Rapid Shutdown.

SolarEdge SafeDC™

Het ontwerp met de functie SolarEdge SafeDC™ zorgt ervoor dat de DC-draden stroomloos worden geschakeld, telkens wanneer de wisselstroom wordt uitgeschakeld, om installateurs, onderhoudspersoneel en brandweerlieden te beschermen.

Power optimizers zijn ontworpen om de spanning te verminderen tot 1 VDC in elk van de volgende gevallen:

  • Een gebouw wordt afgekoppeld van het elektriciteitsnet;
  • De omvormer is uitgeschakeld;
  • Isolatiefouten, bijvoorbeeld in het geval van overstroming of instorting van het gebouw (de omvormer reageert op aardingsfout of lekstroomonderbreker);
  • Bonus-functie - verificatie correcte installatie
    De spanning moet overeenstemmen met het aantal panelen in de string.

Vlamboogdetectie en onderbreking

De omvormers van SolarEdge hebben een ingebouwde bescherming ter beperking van de gevolgen van eventuele vlambogen die een brandrisico kunnen vormen, overeenkomstig met de vlamboogdetectienorm UL1699B

De Amerikaanse norm, die van kracht werd als onderdeel van NEC2011, omvat vereisten voor seriële vlamboogdetectie (d.w.z. vlambogen in de string zelf) en voor handmatig heropstarten ter plekke na een voorval van vlamboogdetectie.

In de EU is er geen vergelijkbare vlamboogdetectienorm. De omvormers van SolarEdge die niet voor de VS bestemd zijn, kunnen vlambogen detecteren en onderbreken zoals vastgelegd in UL1699B

Behalve de handmatige herstart kan een mechanisme voor automatisch opnieuw aankoppelen worden geactiveerd bij de inbedrijfstelling van het systeem.

Download de flyer voor meer informatie

SolarEdge P370 Optimizer bestellen

Bestel dit product in de webshop

Meer informatie

Wilt u meer informatie over SolarEdge SafeDC™? Neem dan contact op met een vestiging bij u in de buurt of stuur een e-mail naar duurzaam@rexel.nl.

Neem contact op

Lees meer over duurzaamheid

De PowerTag zit bovenop het energieverbruik

De PowerTag van Schneider Electric is de kleinste draadloze energiemeter ter wereld. De compacte energiesensor is snel en eenvoudig te installeren. De PowerTag geeft uw klant inzicht in gedetailleerde informatie van zijn elektrische installatie en kan alarmeringen versturen in het geval van afwijkende waarden.

Lees verder

Waar moeten kabels voor PV-installaties aan voldoen?

De behoefte aan stroom blijft groeien en het gebruik van hernieuwbare energie neemt met de dag toe. De hele energievoorziening, van opwekking tot opslag, wordt steeds duurzamer. Draka werkt continu aan de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige kabeloplossingen om energie en data veilig, betrouwbaar én duurzaam te transporteren.

Lees verder

Combinerbox: geen hogere wiskunde meer

Om te voldoen aan de NEN1010 en de veelal aanvullende eisen van investeerders en/of verzekeraars, wordt de PV-installateur min of meer gedwongen om combinerboxen toe te passen in grote en middelgrote PV-installaties. 

Lees verder

Het succesrecept van Sunforce

In 2013 interviewden we eigenaar Erik de Jongh over het toen net opgezette bedrijf Sunforce, specialist in zonnestroomsystemen voor de particuliere en zakelijke markt uit Oosthuizen.

Lees verder