Rexel Topics

De Topics is het online magazine van Rexel waarin uitgebreid stil wordt gestaan bij trends in de markt en projecten die door onze relaties zijn uitgevoerd. Daarnaast laten we ook tal van innovaties – in de breedste zin van het woord – zien.