Het nieuwe bouwen

Het nieuwe bouwen

Nederland wil klimaatneutraal en circulair zijn in 2050

In slechts 100 jaar tijd is de wereldpopulatie verviervoudigd. Dat vraagt om meer grondstoffen dan de aarde kan leveren. Door de schaarste aan grondstoffen worden nieuwe materialen bovendien steeds duurder. Verandering is daarom noodzakelijk. Met circulair, LEAN en energieneutraal bouwen, oftewel Het nieuwe bouwen van Rexel, wordt een belangrijke stap gezet binnen de energietransitie.

Circulariteit als nieuw economisch model

Circulair bouwen is geen duurzaamheid 3.0, maar een nieuw economisch model met andere samenwerkingsvormen. Zo worden materialen uit de bebouwde omgeving gehaald en hergebruikt. Als onderdeel van ‘het nieuwe bouwen’ leidt circulair bouwen tot optimaal gebruik van de nieuwste technologie binnen de context van sociaal-demografische ontwikkelingen en veranderde wet- en regelgeving, waarbij ook duurzaamheidseisen aan bestaand en nieuw te bouwen vastgoed worden verwezenlijkt.

Van lineair naar circulair

We werkten tot nu toe in een lineaire bouwkolom, waarbij we grondstoffen uit de aarde halen die door fabrikanten worden omgezet tot producten. Nu worden we met de beperkingen van dit model geconfronteerd door schaarste van grondstoffen. Om een circulaire bouwkolom te creëren, werkt Rexel samen met het Urban Mining Collective. Dit collectief, dat bestaat uit partners van New Horizon Urban Mining, maakt grondstoffen en materialen uit oogstpanden geschikt voor hergebruik. Alle partners zijn gevestigde namen uit de bouwwereld die de verandering van een lineaire naar een circulaire economie toejuichen. Zij leveren zowel nieuwe als gebruikte (hybride) materialen aan hun klanten.

“Rexel kan in samenwerking met New Horizon opdrachtgevers en installateurs helpen bij het gegund krijgen van opdrachten uit de markt waar een circulaire ambitie moet worden verwezenlijkt.”

Lagere kosten en reductie CO2-uitstoot

Rexel zorgt als logistiek partner van New Horizon voor bouwplaatslogistiek, transport en opslag van gebruikte en nieuwe elektrotechnische materialen. Denk hierbij aan materialen als kabels, kabelgoten en ophangbeugels. Rexel levert deze materialen vervolgens via een speciaal gedeelte in de webshop aan de installateur. Hierdoor valt niet alleen de begroting van de installateur mogelijk lager uit, maar zal er ook een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot worden gerealiseerd.

Circulair bouwen is niet duurder, duurt niet langer en is veel beter voor het milieu. Rexel levert de juiste circulaire materialen én kan samen optrekken met de installateur om te voldoen aan nieuwe eisen op het gebied van circulair bouwen. Daarnaast kunnen we u uitstekend ondersteunen bij LEAN bouwen.

LEAN gaat verspillingen tegen

Circulair bouwen is een onderdeel binnen de energietransitie. Door dit te combineren met LEAN bouwen wordt er nóg meer verspilling van materiaal en energie tegengegaan. LEAN staat voor het verbeteren van winstgevendheid door het elimineren van verspillingen. Tijdens het ontwerp moet er al bepaald worden welke elementen waarde toevoegen en welke niet. Dit geldt zowel voor producten als het bouwproces. Door bijvoorbeeld een efficiënte materiaalstroom is de bouwtijd aanzienlijk korter en is er sprake van minder CO2-uitstoot. Rexel kan u helpen met het verbeteren van de winstgevendheid door het optimaliseren van de logistiek. Wij leveren maatwerk zoals just-in-place, just-in-time, bouwplaatslogistiek en rollend leveren.

Benieuwd naar onze circulaire, LEAN en energieneutrale projecten? Kijk dan op www.hetnieuwebouwenvanrexel.nl.