Beginnen met circulair bouwen

Beginnen met circulair bouwen

Zowel in de politiek als maatschappij wordt steeds meer gesproken over circulair bouwen. We vroegen David Molenaar (Business Development Manager National Sales bij Rexel) naar de huidige stand van zaken, de kansen voor de installateur en de toekomstverwachtingen omtrent circulariteit.

Wetgeving- en regelgeving zijn belangrijke drivers voor een circulaire economie. Zo streeft de overheid naar een 100% circulair Nederland in 2050. Dit wordt onder andere gestimuleerd door de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), die sinds 1 januari 2018 bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouwwoningen en nieuwe gebouwen groter dan 100 m2 verplicht is. David: “Het is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van gebouwen. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Dit zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw.”

Daarom circulair

David: “Er zijn eigenlijk vier belangrijke redenen waarom we moeten beginnen met circulair bouwen. Er is een significante toename van ecologische schade, schaarste aan grondstoffen, veranderende wet- en regelgeving en er is sprake van overbevolking. Vooral dat laatste wordt het grootste probleem. Door de wereldwijde inkomens- en bevolkingsgroei is de hoeveelheid gebruikte grondstoffen in de afgelopen eeuw verachtvoudigd. De bevolkingsgroei zet door naar 12 miljard in het jaar 2100.”

Kansen circulair bouwen

“Voor bedrijven zie ik veel kansen als het gaat om circulair bouwen”, aldus David. “Je kunt je ermee onderscheiden, projecten worden sneller gegund en het helpt bij het creëren van een positief imago. Daarnaast ontstaan er nieuwe allianties tussen bedrijven (ketensamenwerking) in bestaande en nieuwe (productie)ketens.”

Circulaire services van Rexel

“Rexel is partner van het Urban Mining Collective (UMC). Dit collectief oogst herbruikbare materialen uit gebouwen en levert dit aan de partners van het UMC. Deze materialen worden door ons gecontroleerd, schoongemaakt en op voorraad gelegd”, vertelt David. Daarnaast beschikt Rexel over oogstlijsten. “Op deze lijsten kunnen we zien welke circulaire materialen op dit moment beschikbaar zijn en welke materialen binnenkort beschikbaar komen.”

Circulair bouwen, waar te beginnen?

David: “Wanneer je vanuit de opdrachtgever de vraag krijgt naar circulair bouwen, is stap 1 je inlezen in de materie. Mijn tip: kijk eens op de website van Planbureau Leefomgeving: www.pbl.nl, daar staat eigenlijk alles wat je moet weten. Vanuit Rexel geef ik, op verzoek, presentaties over dit onderwerp en adviseer ik klanten bijvoorbeeld bij circulaire tenders. Samen met de klant pionieren op dit vlak geeft mij veel voldoening!”

Vanuit Rexel geef ik, op verzoek, presentaties over dit onderwerp en adviseer ik klanten bijvoorbeeld bij circulaire tenders.

– David Molenaar, Rexel

Knelpunten

“Vooral kennis van de materie is een struikelblok als je wil beginnen met circulair bouwen”. Verder zijn de beschikbaarheid van circulaire materialen, de gevestigde belangen en wet- en regelgeving een uitdaging. Vooral dat laatste is een lastige. Regels voor technische installaties worden steeds strenger en daarom zijn niet alle producten geschikt voor hergebruik.”

Ontwikkelingen en toekomstperspectief

“Op dit moment leveren wij meer nieuwe (lineaire) producten dan circulaire producten, maar deze verhouding zal verschuiven naar steeds meer circulair”, verwacht David. “Een belangrijke stap hierbij is dat de maakindustrie met een circulaire gedachte moet gaan produceren. Pas dan kunnen we producten optimaal hergebruiken. Stekerbare installaties zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Verandert de functie van een gebouw, dan kan een stekerbaar systeem gemakkelijk in een ander gebouw hergebruikt worden. We zien nu al dat steeds meer opdrachtgevers een circulaire invulling willen geven aan projecten, gedreven door wetgeving en ambitie. Het gehele marktmodel gaat veranderen: zo wordt het circulaire concept leidend voor alle duurzame doelstellingen en niet de losse producten.”

Meer informatie

Neem voor meer informatie gerust contact op met uw Rexel-contactpersoon op neem contact op via:

T. 088 500 70 00
E. info@rexel.nl

Kijk ook eens op ons platform www.hetnieuwebouwenvanrexel.nl voor meer informatie over circulair bouwen.

We zijn benieuwd naar uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *