Kabel en ATEX: voldoet de kabel in uw ATEX project aan de laatste richtlijnen?

Eisen voor kabel in ATEX projecten waren voorheen slechts kort gedefinieerd. In de recente ATEX norm zijn de eisen aangescherpt. De toegevoegde Annex E.1 beschrijft de test waar een kabel aan moet voldoen. Jobarco heeft testapparatuur ontwikkeld voor het testen van de kabels uit haar assortiment.

Algemene eisen
Kabel moet rond en compact zijn, de kabelmantel een thermoplast, thermoharder of elastomeer zijn, en de mantel moet geëxtrudeerd zijn. Deze eisen werden in de voorgaande edities van de norm gesteld. Ze gelden nog steeds, maar er zijn duidelijke eisen bij gekomen. De NEN-EN-IEC 60079-14:2014 schrijft voor de kabels een zestal basiseisen voor. Naast de eerder genoemde eisen, dient de kabel tevens te voldoen aan een trekvastheid van minimaal 2,5N/mm². Ook mag de kabel geen hygroscopische vulmaterialen bevatten en dient de kabel, bij vaste aanleg, moeilijk brandbaar te zijn conform IEC 60332-2-1 of IEC 60332-3-24 in bepaalde omstandigheden. Aan deze basiseisen dient de kabel te voldoen voor alle EX beschermingswijzen en in alle zones.

Nieuw: Annex E.1
Nieuw in de norm is de toevoeging van Annex E.1. In dit gedeelte worden extra eisen gesteld aan kabels die in EX-d toepassingen gebruikt worden. De kabel dient getest te worden op gasdoorlaatbaarheid. De testprocedure en de specifieke omstandigheden worden nauwkeurig omschreven in de Annex E.1. Kabels die deze procedure doorstaan, zijn geschikt voor EX-d.

Jobarco en KIWA ExVision
Jobarco’s testprocedure en testapparatuur zijn gecertificeerd onder auspiciën van KIWA ExVision, een autoriteit op Ex gebied. Voor elke geteste en EX-d goedgekeurde kabel kan Jobarco een ATEX Annex E.1 Conformiteitsverklaring afgeven voor het completeren van uw ATEX-dossier.

Jobarco’s EX kabels en wartels
Voor EX-d toepassingen zijn diverse afmetingen uit een aantal kabelseries reeds getest op gasdoorlaatbaarheid. De KEMA gekeurde series KVCC en KVCY doorstaan de test met goed gevolg. Ook de halogeenvrije series HHMB en HCHMB zijn grotendeels getest. Afhankelijk van het aantal aders en de aderdoorsnede is een aanzienlijk deel van de genoemde series EX-d geschikt.

Voor EX-i toepassingen worden doorgaans blauwe kabels gebruikt. Grijze kabels mogen in bepaalde omstandigheden ook toegepast worden maar deze moeten dan wel een blauwe markering krijgen.

Belangrijk is dat de kabel intrinsiek veilig is. De gebruiker dient dit zelf te bepalen, mede aan de hand van gedefinieerde berekeningen. Jobarco kan daarbij helpen door het verstrekken van karakteristieke waardes zoals capaciteit en induktiviteit.

Naast de kabels heeft Jobarco een uitgebreid assortiment wartels op voorraad voor alle EX toepassingen. Van EX-i tot EX-e en EX-d. Voor de kabels die niet door de gasdoorlaatbaarheid-test komen, heeft Jobarco een pakket met compound wartels beschikbaar.

Wilt u meer weten over Jobarco’s ATEX mogelijkheden?

Download hier de ATEX brochure

Natuurlijk staat ook Jobarco’s salesteam samen met de technisch adviseurs voor u klaar voor een uitgebreid advies voor uw toepassing!