Nieuwe eisen brandeigenschappen – CPR 2.0

De Nederlandse overheid zal in 2020 een minimale classificatie van brandgedrag voor kabels opnemen in het Bouwbesluit 2012. Gelijktijdig met deze wijziging zal ook de NEN 8012 worden aangepast.

In 2017 is het product ‘kabel’ toegevoegd aan de Europese CPR (Construction Product Regulation). Daarmee is de verplichting ontstaan kabels voor toepassing in gebouwen te classificeren op brandgedrag. Alleen met de juiste overeenkomstige CE-markering mogen kabels voor bouwwerken toegepast worden (m.u.v. van machinebekabeling, kabels voor liften, gasdruktoestellen en kabels met functiebehoud). De normcommissie heeft deze brandclassificaties vastgelegd in de NEN 8012:2015.

NEN 8012 en Bouwbesluit

Met de aanpassing van het Bouwbesluit wordt in bepaalde situaties een afwijkende classificatie voorgeschreven dan in de huidige NEN 8012:2015. Hierdoor is het noodzakelijk om de NEN 8012:2015 aan te passen. In de nieuwe NEN 8012 zullen daarom de wettelijke bepalingen van het aangepaste Bouwbesluit worden opgenomen en zal de huidige inhoud van de NEN 8012:2015 aangepast worden zodat deze aan de minimale eisen van het Bouwbesluit voldoet. De publicatie daarvan volgt zodra de wijzigingen van het Bouwbesluit bekend zijn.

Wijziging brandklasse Dca

Voor kabels in CPR-klasse Dca gaat een s2-classificatie voor rook gelden. De huidige rookclassificatie is nu s3, wat betekent dat er geen eisen zitten aan de rookontwikkeling. De minimale classificatie wordt dan Dca s2,d2,a3. Deze aanpassingen gelden ook voor kabels in stekerbare installaties.

Wanneer is deze aanpassing van kracht?

De wijziging zal vanaf 1 juli 2020 geldig zijn. Deze aanpassingen zijn dan niet per direct verplicht, dit is geldend vanaf het moment waarop een aanvraag voor een bouwvergunning wordt ontvangen door het bevoegd gezag. Projecten met een bouwvergunning tot en met 30-06-2020 mogen nog met de oude Dca s3 kabel gemaakt worden.

CE-markering en Prestatieverklaring

Vanaf de ingangsdatum geldt voor bouwproducten de verplichting om bij de CE-markering een zogenaamde prestatieverklaring op te stellen, een Declaration of Perfomance (DoP). Dit certificaat is productafhankelijk en dient een uniek en traceerbaar nummer te hebben; het DoP-nummer.

Wanneer een kabel wordt geïnstalleerd, dient de installateur allereerst toonbaar te kunnen maken – aan de hand van een NEN 8012 berekening – hoe hij gekomen is tot de keuze van de kabel gezien de toepassing.

Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant/leverancier om duidelijk aan te geven welke kabel aan welke brandclassificatie voldoet. Tenslotte moet de kabelfabrikant aantonen dat de kabel is getest volgens de EN 50575 brand- en testmethode. Dit alles moet zijn gezien en goedgekeurd (‘witnessing’) door een derde partij, een zogenaamde ‘notified body’. Het resultaat is de Declaration of Perfomance (DoP). Op dit certificaat staat ook de geregistreerde naam en het adres van de producent van de kabel, het productnummer van de fabrikant, het referentienummer van de prestatieverklaring, het jaartal van uitgifte van het certificaat, de productomschrijving en de behaalde CPR-classificatie (de prestatie) wat leidt tot een CE-markering. Het gaat hierbij om bouwproducten die onder een Europese geharmoniseerde productnorm vallen en waarvan de overgangsperiode (co-existentieperiode) inmiddels verstreken is.

Zie voor meer informatie de links hieronder:

 

We zijn benieuwd naar uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *