Nieuwe generatie kabels volgens Europese brandklassen

Op 1 juli 2013 is de Europese verordening voor bouwproducten (CPR) ingegaan. Ook kabels die bedoeld zijn voor het functioneren en de instandhouding van bouwwerken vallen onder deze CPR met betrekking tot hun gedrag bij brand.

Nieuwe Europese norm

De nieuwe Europese norm EN 50575:2014 geeft eisen voor het brandgedrag
van kabels. Het bereik van deze nieuwe norm betreft elektriciteitskabels en communicatiekabels met geleiders van metaal en glas (glasvezel), voor vaste installatie in bouwwerken, zowel gebouwen als civieltechnische werken.
Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen.

NEN 8012

In Nederland werden de nieuwe eisen verwerkt in NEN 8012, die de ‘Nederlandse Technische Afspraak NTA 8012’ vervangt. NEN 8012 geeft een methodiek voor
een keuze van het kabeltype in de installatie ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling (‘reaction to fire’) van en via deze elektrische leidingen. Bovendien wordt in deze methodiek rekening gehouden
met het beperken van de gevolgschade van brand. De benodigde classificatie
van de kabel is afhankelijk van het brandrisico.

Ketenverantwoordelijkheid

De inwerkingtreding van de CPR heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs. Zo zijn ook bestekschrijvers, architecten en installateurs verantwoordelijk voor het selecteren van het juiste product
met bijbehorende brandklasse voor de van toepassing zijnde situatie.

Nieuwe generatie kabels

Om aan de nieuwe wet- en regelgeving te voldoen zal Nexans een nieuwe generatie kabels volgens de nieuwe Europese brandklassen introduceren. De introductie van dit pakket CE-gemarkeerde installatiekabels en bijbehorende prestatieverklaring zal geleidelijk plaatsvinden.

De ingangsdatum van de nieuwe wet- en regelgeving is 1 juli 2016. Er is een overgangsperiode van 1 jaar vastgesteld, vanaf 1 juli 2017 is de verordening verplicht.

Kijk hier voor meer informatie

2 reacties op “Nieuwe generatie kabels volgens Europese brandklassen”

 1. Bob Bergmans schreef:

  Hoe word omgegaan met geïmporteerde producten zoals bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen en zonnepanelen? Kan ik als inkoper er vanuit gaan dat de pv bekabeling welke vast zit aan het armatuur het CPR predikaat heeft of zijn fabrikanten hier miet toe verplicht?

  1. Sjors Verploegen schreef:

   Beste Bob,

   CPR gaat over alle kabel’s die worden toegepast in bouwwerken. Het hangt dus af van de toepassing. Voor PV bekabeling geldt CPR dus niet. Een snoer aan een armatuur in een vaste installatie moet dus ook voldoen aan de juiste brandklasse. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om er voor te zorgen dat de kabel met de juiste brandklasse wordt toegepast.

We zijn benieuwd naar uw reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *