Nieuwe normen voor brandveiligheid van kabels

De inwerkingtreding per 1 juli 2016 van de nieuwe Europese verordening bouwproducten (CPR) heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs. Zo zijn ook bestekschrijvers, architecten en installateurs verantwoordelijk voor het selecteren van het juiste product met bijbehorende brandklasse voor de van toepassing zijnde situatie. Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen zal Nexans een nieuwe generatie brandveilige kabels introduceren.

CE-markering en prestatieverklaring
De essentie van CPR is de verplichting om bouwproducten van een CE-markering
te voorzien, gekoppeld aan een zogenaamde ‘Declaration of Performance’ (DOP).
Met deze prestatieverklaring worden eindgebruikers betrouwbaar en eenduidig geïnformeerd over de prestaties van het product in de beoogde toepassing.
Op basis van die informatie kunnen bestekschrijvers, architecten en installateurs producten onderling vergelijken om tot een juiste keuze te komen.

Nieuwe normen voor brandgedrag
Ook kabels vallen onder CPR met betrekking tot hun gedrag bij brand. De nieuwe Europese norm EN 50575:2014 geeft eisen voor het brandgedrag van kabels die gebruikt worden voor vaste installaties in bouwwerken, zowel gebouwen als civieltechnische werken. Het betreft hier elektriciteitskabels en communicatiekabels met geleiders van metaal en glas (glasvezel), voor vaste installatie in bouwwerken, zowel gebouwen als civieltechnische werken. Kabels worden hierbij geclassificeerd
in verschillende brandklassen.

Nederlandse norm NEN 8012
In Nederland werden deze nieuwe eisen verwerkt in NEN 8012, die de ‘Nederlandse Technische Afspraak NTA 8012’ vervangt. NEN 8012 geeft een methodiek voor een keuze van het kabeltype in de installatie ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling (‘reaction to fire’) van en via deze elektrische leidingen. Bovendien wordt in deze methodiek rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade van brand. De ingangsdatum van de nieuwe wet- en regelgeving is 1 juli 2016. Er is een overgangsperiode van 1 jaar vastgesteld, vanaf 1 juli 2017 is de nieuwe wet- en regelgeving verplicht.

Nieuwe generatie brandveilige kabels
Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen zal Nexans een nieuwe generatie brandveilige kabels introduceren, geheel in overeenstemming met de nieuwe wet- en regelgeving. De introductie van deze uitgebreide range CE-gemarkeerde kabels en bijbehorende prestatieverklaring zal geleidelijk plaatsvinden. Ook zal Nexans bestekschrijvers, architecten, installateurs en groothandels gedurende de overgangsperiode helpen om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Wilt u meer informatie over de invoering van de nieuwe CPR? Neem dan
contact op met de helpdesk van Nexans via brandveiligheid.nl@nexans.com.