Stekerbaar installeren, jong geleerd…

Stekerbaar installeren, jong geleerd…

Fabrikanten en leveranciers weten dit inmiddels al geruime tijd. Hun
uiteenlopende producten en componenten zijn er klaar voor. Maar hoe zorgen we ervoor dat de elektrotechnische installateurs en hun klanten van alle voordelen kunnen profiteren? Dan moeten we dus bij de opleiding beginnen! Daar is de grote slag te slaan.

John Schilt, Project Manager Key Accounts, neemt het woord: “Als Rexel, elektrotechnische groothandel met een duidelijke brugfunctie, namen we het initiatief. Door onze centrale positie kregen we het voor elkaar om de belangrijkste fabrikanten op een lijn te krijgen, zodat ze allemaal wilden meewerken aan het officiële lespakket Stekerbaar Installeren.”

Eindselectie Ansho Bijlmakers REXEL Energie 2 - 300dpi full res-4666_image

John wordt aangevuld door Fadi Koria van het Albeda College, Rotterdam: “Ja, en dat lespakket past perfect binnen onze opleiding Elektrotechniek. Het Albeda College wil natuurlijk niets liever dan zijn leerlingen klaarstomen voor een vak dat aansluit bij de praktijk. Ze moeten toch snel na school een mooie baan hebben. En bovendien kunnen we deze moderne lesmodule aanbieden in contractonderwijs. Voor installateurs uit de praktijk die deze belangrijke bijscholing nodig hebben. Maar… de vakopleiding Stekerbaar Installeren kan dus alleen succesvol zijn als we op ons instituut kunnen beschikken over alle aspecten en componenten die daarbij een rol spelen.”

“En dat kregen wij, Rexel en Wieland voor elkaar”, John komt op dreef. “Casper Bontebal van Wieland stelt het lespakket Keuze-module Stekerbaar Installeren samen.”

Fadi: “We lopen hiermee zelfs vooruit op het nieuwe kwalificatiedossier van het ministerie waarin vakopleidingen verplicht gaan worden om keuze-modules a 240 uur arbeid aan te bieden. De verheid is ook doordrongen van de noodzaak om vakopleidingen aan te laten sluiten bij de ‘nieuwe praktijk’.” Het Albeda College is vooralsnog het enige instituut in Nederland waar men de theorie- en praktijkopleiding kan volgen met het officiële certificaat Basismodule Stekerbaar Installeren als bekroning.

Fadi: “Veel installatiebedrijven hebben de noodzaak onderkend om hun medewerkers bij ons aan te melden voor de opleiding Stekerbaar Installeren. Ze ontkomen er niet aan. De praktijk van alledag vereist het immers. En de voordelen, ook voor de installateur zelf zijn aanzienlijk.”