Info avond “Welke kansen biedt Domotica voor de installateur”

Info avond “Welke kansen biedt Domotica voor de installateur”

De mogelijkheden van Domotica

Hoe en waarom Domotica?

Domotica is in het kort gezegd: het automatisch kunnen besturen van vele producten in en rond een woning of gebouw en het automatiseren van dagelijkse handelingen en interactie met de gebruiker. Domotica staat voor velen gelijk aan een hoger niveau van leefcomfort maar Domotica kan ook een steentje bijdragen tot een bewuster energieverbruik en de veiligheid in en om een woning of gebouw.

De wereld verandert snel, of je het nu hebt over duurzaamheid, de zorg algemeen of energiebeheer en monitoring. Daardoor worden onderwerpen als Energiebesparing en Levensbestendig wonen steeds belangrijker. Ook voor u als installateur veranderen hierdoor de werkzaamheden en zal de vraag naar comfort en energiebesparende oplossingen steeds meer gaan toenemen. Rexel heeft een netwerk van KNX system integrators om u te ondersteunen bij projecten als het gaat om KNX gebouwautomatiseringssystemen. Daarnaast faciliteert Rexel ook een aantal trainingen van de diverse leveranciers van huis- en gebouwautomatiseringssystemen bij u in de regio.

Inhoud:

Deze informatieavond is bedoeld om de mogelijkheden toe te lichten wat onze samenwerkende KNX netwerkpartners voor u kunnen betekenen en doen als leverancier van aanvullende diensten. Bijvoorbeeld: hoe kunt u als niet KNX gecertificeerd installateur toch KNX projecten aanbieden en realiseren?

Leerdoelen en onderwerpen:

Gebouwautomatisering in het algemeen. De ketensamenwerking tussen Installateur, KNX system integrator en Rexel verder stimuleren.
U in staat te stellen totaalprojecten te realiseren inclusief de KNX gebouwautomatisering.

Kosten:

Aan deze informatiesessie zijn geen kosten verbonden

Tijdsduur:

17:00 uur – 17:30 uur     Ontvangst met maaltijd

17:30 uur – 18:30 uur     Presentatie

18:30 uur – 19:00 uur     Vragen en afsluiting